CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

                       Địa chỉ: Số 10 Hồng Quang, TP Hải Dương

 

                                               CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

 

  1. Các ngân hàng liên kết

 

         

2. Thanh toán trực tuyến qua ứng dụng Internet Banking/Mobile Banking

Các bước thực hiện:

          Các bước thực hiện thanh toán tiền nước chi tiết trên điện thoại thông minh:

 

 

            

 

 

 

– Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn điện tử tại website Công ty: hdwinvoice.com.vn

Trân trọng!