CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 10 Hồng Quang, TP Hải Dương

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

1. CÁC ĐƠN VỊ THÁNH TOÁN TRỰC TUYẾN LIÊN KẾT

2. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA ỨNG DỤNG INTERNET BANKING/MOBILE BANKING.

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng mobile banking trên điện thoại thông minh hoặc website internet banking của Ngân hàng thụ hưởng và đăng nhập vào tài khoản

- Bước 2: Trong mục dịch vụ, Quý khách chọn Thanh toán hóa đơn, sau đó chọn biểu tượng Tiền nước

- Bước 3: Chọn nhà cung cấp Cấp nước Hải Dương

- Bước 4: Sau khi nhập mã khách hàng, nếu Quý khách chưa thanh toán tiền nước, hệ thống sẽ hiển thị số tiền nước, kỳ hóa đơn chưa thanh toán của Quý khách, Quý khách chọn mục Xác nhận/Tiếp tục

- Bước 5: Quý khách xác nhận thanh toán, giao dịch thành công, hệ thống Ngân hàng sẽ tự động chuyển tiền nước mà khách hàng thanh toán vào tài khoản của Công ty CP KDNS Hải Dương

Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn điện tử tại website Công ty: hdwinvoice.com.vn.

3. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA ỨNG DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIETTELPAY

Quý khách tải và cài đặt ứng dụng, sau đó đăng ký sử dụng ví điện tử ViettelPay theo hướng dẫn tại đây: https://viettelpay.vn/pdf/Huong-dan-su-dung-ViettelPay.pdf

- Bước 1: Tại giao diện chính của ứng dụng, Quý khách chọn Xem thêm, trong mục Hóa đơn, chọn biểu tượng Tiền nước

 

- Bước 2: Chọn Tỉnh/Thành phố “Tỉnh Hải Dương”, sau đó chọn Nhà cung cấp “Nước Hải Dương

- Bước 3: Quý khách nhập Mã KH vào phần Mã thanh toán, tiếp theo nhấn Kiểm tra để xem thông tin khách hàng, nếu chính xác, nhấn Tiếp tục

- Bước 5: Quý khách nhập mật khẩu ViettelPay và mã OTP để hoàn tất thanh toán.

4. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

Quý khách tải và cài đặt ứng dụng, sau đó đăng ký sử dụng ví điện tử Momo theo hướng dẫn tại đây: https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-vi-momo

- Bước 1: Trong giao diện chính của ứng dụng, Quý khách chọn Thanh toán hóa đơn

- Bước 2: Quý khách chọn biểu tượng Nước

- Bước 3: Chọn khu vực “Nước Miền Bắc”, sau đó chọn Nhà cung cấp “Nước Hải Dương

- Bước 4: Quý khách nhập Mã KH vào trong mục Thông tin khách hàng, tiếp theo nhấn Tiếp tục để kiểm tra thông tin hóa đơn và thanh toán

- Bước 5: Quý khách nhập mật khẩu ví Momo và hoàn tất thanh toán.

5. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA ỨNG DỰNG VÍ VNPT PAY

Quý khách tải và cài đặt ứng dụng, sau đó đăng ký sử dụng ví điện tử VNPT Pay theo hướng dẫn tại đây: https://vnpt.com.vn/tu-van/huong-dan-su-dung-vnpt-pay.html

- Bước 1: Trong giao diện chính của ứng dụng, Quý khách chọn biểu tượng Tiền nước

- Bước 2: Quý khách nhấn vào biểu tượng Đơn vị, sau đó chọn khu vực “Miền Bắc”, sau đó chọn Nhà cung cấp “Công ty CP KD Nước sạch Hải Dương

- Bước 3: Nhập Mã KH vào trong ô trống, tiếp theo Quý khách nhấn Tiếp tục để kiểm tra thông tin hóa đơn và thanh toán

- Bước 4: Quý khách nhập mật khẩu ví VNPT Pay và hoàn tất thanh toán.

5. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA ỨNG DỰNG VÍ ĐIỆN TỬ PAYOO

Quý khách tải và cài đặt ứng dụng, sau đó đăng ký sử dụng ví điện tử Payoo theo hướng dẫn tại đây: https://www.payoo.vn/hop-tac-voi-payoo/vi-dien-tu-payoo/huong-dan-dang-ky

- Bước 1: Tại giao diện chính của ứng dụng, Quý khách chọn Thanh toán hóa đơn

- Bước 2: Tiếp theo, Quý khách nhấn vào biểu tượng Dịch vụ, chọn mục Nước

- Bước 3: Trong mục Nhà cung cấp, Quý khách nhấn chọn “Nước sạch Hải Dương

- Bước 4: Tại đây, Quý khách nhập Mã Khách hàng, tiếp theo nhấn Tiếp tục để kiểm tra thông tin hóa đơn và thanh toán

- Bước 5: Quý khách nhập mật khẩu ví Payoo và hoàn tất thanh toán.