CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN 

TIỀN NƯỚC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Quý khách vui lòng nhấn vào đây để xem hướng dẫn chi tiết thanh toán không dùng tiền mặt.