HỒ SƠ, THỦ TỤC LẮP ĐẶT HTCN, THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

 

A. Nơi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng

-  Thủ tục lắp đặt hợp đồng mới, đổi tên hợp đồng tại địa chỉ: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TPHD - Bộ phận CSKH  Số hotline: 19009436.

(Hoặc các Chi nhánh trực thuộc Công ty trên địa bàn huyện, thành phố khách hàng đăng ký)

B. Trường hợp lắp đặt mới

I. Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình

Hồ sơ cần nộp Gồm những giấy tờ sau:

1- Thỏa thuận đấu nối hệ thống cấp nước (Theo mẫu của Công ty)

2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất, hoặc hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê nhà;

3- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân(phô tô)của người đề nghị và đứng tên trong hợp đồng dịch vụ cấp nước;

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước.

II. Đối với khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm:

1- Công văn để nghị lắp đặt hệ thống cấp nước (hoặc Đơn đăng ký theo mẫu)

2- Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;

3- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất của cơ quan tại địa chỉ đề nghị cấp nước.

4- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân(phô tô)của người đại diện.

Trường hợp cơ quan đi thuê trụ sở, hoặc thuê đất phải có bản công chứng hợp đồng thuê nhà. Đồng thời có Ủy quyền của chủ sở hữu nhà đất về việc đấu nối cấp nước.

C. Thủ tục thay đổi thông tin trên hợp đồng dịch vụ cấp nước

1. Khách hàng là hộ gia đình:

* Yêu cầu hồ sơ:

- Đơn đề nghị (Theo mẫu)

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước cũ (nếu có)

- Hoá đơn thu tiền nước của tháng gần nhất (nếu có)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (photo)

- Chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân (photo)

2- Khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp:

* Yêu cầu hồ sơ :

- Công văn đề nghị chuyển đổi hợp đồng.

- Hợp đồng thuê nhà

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Hoá đơn thu tiền nước của tháng gần nhất (nếu có)

- Chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân(phô tô) của người đại diện.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC MẪU

MẪU ĐƠN THAY ĐỔI TT TRÊN HỢP ĐỒNG - THỎA THUẬN ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC MỚI