• :
  • :
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Quý khách có nhu cầu đăng ký tài khoản sử dụng để tra cứu thông tin hóa đơn, kính đề nghị truy cập và làm theo hướng dẫn trên Website http://hdwinvoice.com.vn.

Để biết thêm chi tiết về Hóa đơn điện tử, xin liên hệ trực tiếp với nhân viên thu ngân tại các quầy thu hoặc vui lòng gọi đến số điện thoại liên hệ trên Biên nhận thanh toán hoặc truy cập Website http://hdwinvoice.com.vn để được tư vấn và giải đáp kịp thời.

Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, Công ty sẽ chính thức sử dụng dịch vụ tin nhắn với thương hiệu HADUWACO trên các nhà mạng hiện có để tuyên truyền, thông báo về các dịch vụ nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực