• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Số 10 đường Hồng Quang, Phường Quang Trung, TP Hải Dương
02203 841 517
02203 859 010
ctycnhd@vnn.vn

Dấu * là phần không được để trống
.
.
.
.