• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
Công ty CP KDNS Hải Dương đề xuất phương án miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân trong vùng phong tỏa.

Công ty CP KDNS Hải Dương đề xuất phương án miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân trong vùng phong tỏa.

Trước diễn biến, tình hình của dịch bệnh Covid 19 tác động, ảnh hưởng trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày 10/8, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã gửi công văn đến Sở Tài chính để trình UBND tỉnh đề xuất phương án miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch sinh ...
.
.
.
.