DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU, NGÀY THU TIỀN NƯỚC

*Quý khách vui lòng nhấn vào tên Chi nhánh quản lý (chữ màu xanh) để xem danh sách quầy thu.

-----

Chi nhánh Quản lý đồng hồ

Khu vực TP. Hải Dương

Hiện chỉ còn quầy thu tại 56 Mạc Hiển Tích, TP Hải Dương (Hoạt động từ ngày 14 đến cuối tháng)

Chi nhánh KDNS số 1

Khu vực huyện Cẩm Giàng & P. Tứ Minh, Thanh Bình - TP. Hải Dương

Hiện chỉ còn quầy thu tại Chi nhánh

Chi nhánh KDNS số 2

Khu vực huyện Kim Thành 

và huyện Kinh Môn - trừ TT Minh Tân, Phú Thứ, xã Tân Dân, Duy Tân, Hoành Sơn

Chi nhánh KDNS số 3

Khu vực huyện Ninh Giang 

(trừ các xã Tân Quang, Tân Phong, Hồng Phong, Hoàng Hanh, Hồng Phúc, Văn Giang, 

Kiến Quốc, Ninh Hải, Văn Hội, Hưng Thái, Hưng Long)

Chi nhánh KDNS số 4

Khu vực huyện Chí Linh

Chi nhánh KDNS số 5

(Khu vực P. Hải Tân, Tân Bình, Thanh Bình, Việt Hoà, Thạch Khôi, 

Tân Hưng, Phạm Ngũ Lão - TP. Hải Dương)

Hiện chỉ còn quầy thu tại Chi nhánh

Chi nhánh KDNS số 6

Khu vực huyện Gia Lộc & Tứ Kỳ

Chi nhánh KDNS số 7

Khu vực TT Thanh Hà, xã Thanh Hải, Thanh Xá, Tân An, An Lương - Huyện Thanh Hà

Chi nhánh KDNS số 8

Khu vực TT Minh Tân, Phú Thứ, xã Tân Dân, Duy Tân, Hoành Sơn - Huyện Kinh Môn

Chi nhánh KDNS số 9

Khu vực huyện Thanh Miện

 và các xã Tân Quang, Tân Phong, Hồng Phong, Hoàng Hanh, Hồng Phúc, Văn Giang, 

Kiến Quốc, Ninh Hải, Văn Hội, Hưng Thái, Hưng Long - Huyện Ninh Giang  

Chi nhánh KDNS số 10

Khu vực huyện Bình Giang 

và các xã Tân Trường, Cẩm Sơn, Cẩm Phúc, Cẩm Định - Huyện Cẩm Giàng

Chi nhánh KDNS số 11

Khu vực TT Nam Sách, xã Nam Hồng, Nam Chính, Nam Trung - Huyện Nam Sách 

và xã An Thượng - TP. Hải Dương