Ngày 14/5/2019 Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã đến giao lưu và trao đổi kinh nghiệm triển khai hóa đơn điện tử và áp dụng công nghệ trong công tác ghi, thu tiền nước với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.