• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần KDNS Hải Dương năm 2023 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 28/04/2023, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của 59 cổ đông, đại diện của 931 cổ đông được mời tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thông qua kế hoạch tăng trưởng trong năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt trên 526 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức thấp nhất đạt 7,9%.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí Vũ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng các thành viên trong HĐQT, ban Kiểm Soát; các đồng chí đại diện nhà đầu tư chiến lược Công ty cấp nước Phúc Hưng và Công ty cấp nước Xuân Hưng…

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT tặng hoa chúc mừng

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam tặng hoa chúc mừng

Đại diện các nhà đầu tư chiến lược tặng hoa chúc mừng​​​​​

Năm 2022, là năm đầu tiên Công ty thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027 tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cấp nước trên địa bàn vẫn còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, ảnh hưởng của sự suy giảm nền kinh tế thế giới tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Song vượt lên khó khăn, Công ty cổ phần cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn - liên tục - ổn định cho các khu vực quản lý và cung cấp nước trên địa bàn. Kết quả hoạt động tài chính năm 2022, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thảo luận thông qua trong đó : Tổng doanh thu đạt 529,670 tỷ đồng đạt 102%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 12,6%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vôn chủ sở hữu đạt 20,9%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán; Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và  phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2022 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023; Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, phương án tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo của BKS về kết quả HĐSXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên; Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đồng chí Phạm Minh Cường - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các báo cáo

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, Tại đại hội các cổ đông tham dự tập trung tham gia ý kiến vào các biện pháp nâng cao khả năng xử lý khi chất lượng nước, Các giải pháp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập cho người lao động.

Các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Mạnh Dũng -  Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội nhấn mạnh: những thành quả mà Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã đạt được là sự góp sức của toàn thể cán bộ, nhân viên NLĐ với lòng yêu nghề, sự tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông. Đặc biệt là sự đóng góp rất lớn của các vị lãnh đạo là thành viên HĐQT đã xây dựng được chiến lược cụ thể và hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của Công ty. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên NLĐ Công ty tiếp tục chung sức, đồng lòng lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2023 và đại hội đã đề ra.

Đồng chí Vũ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã kết thúc trong không khí tin tưởng và đoàn kết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023 của tập thể ban lãnh đạo Công ty. Góp phần giữ vững vị thế, uy tín của CÔng ty trong ngành cấp nước Việt Nam, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.