• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

         Sáng ngày 19/6/2020, trong không khí sôi nổi cùng cả nước phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Công ty CP kinh doanh Nước sạch Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Đồng thời xây dựng mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và bàn các biện pháp, giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

         Tham dự Đại hội về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Vương Đức Sáng - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội, Ông Trương Văn Hơn-Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ông Đỗ Minh Chính - Chánh văn phòng Sở Nội vụ Cùng các đồng chí đại diện các Sở, Ban, Ngành, Văn phòng UBND tỉnh, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

        Về phía Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có ông Vũ Mạnh Dũng, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Minh Cường, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các ông/bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng 89 đại biểu đại diện cho 902 Cổ đông ứng với 31.386.236 cổ phần, chiếm 98,44% tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

 

Các Đại biểu tham dự Đại Hội

        Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã thông qua 07 nội dung quan trọng bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; Tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; 

 

          Năm 2020 là năm thứ ba thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017 - 2022, trong bối cảnh chung của các Công ty trong ngành cấp nước Việt nam vừa phải đảm bảo cấp nước an toàn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân vừa phải phòng chống dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, một số thể chế chính sách của Nhà nước còn nhiều bất cập, nguồn nước khai thác ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm do biến đổi khí hậu, nước thải công nghiệp và đô thị làm ảnh hưởng, có nguy cơ gây ô nhiễm chất lượng nước đầu nguồn.

         Đứng trước những khó khăn, thử thách đó, với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty, sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, sự ủng hộ của quý cổ đông. quý khách hàng. Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã tận dụng được cơ hội, vượt qua những khó khăn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bình quân 10%/năm, quy mô công suất tăng, độ bao phủ dịch vụ cấp nước được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khẳng định vị thế, uy tín của Công ty trong ngành cấp nước Việt Nam, là tiền đề cho sự phát triển Công ty trong giai đoạn tới. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho.

 

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Ông Vũ Mạnh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu trước Đại hội

           Năm 2019 với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao ở tất cả các mặt sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước tiêu biểu như:

          - Sản lượng nước sạch: 50,44 triệu m3 đạt 102% so với kế hoạch

          - Tổng doanh thu: 473,516 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch

          - Lợi nhuận sau thuế:  48,289 tỷ đồng đạt 102% so với kế hoạch

          - Nộp ngân sách: 55,354 tỷ đồng đạt 117% so với kế hoạch

          - Cổ tức đạt 7,3% năm.         

Ông Phạm Minh Cường - Tổng giám đốc Công ty trình bày Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoach SXKD năm 2020

        Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2020, khả năng, tiềm lực của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản lượng nước tăng 6%, Doanh thu tăng 4%, lợi nhuận tăng 7% so với năm 2019, Cổ tức 7,4% năm.

Giai đoạn 2020-2025, Công ty tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước cho các xã nông thôn. Tập trung triển khai công tác dịch vụ khách hàng, Phát triển cấp nước theo chuỗi vùng, không phân biệt giữa đô thị và nông thôn, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ để tự động hóa trong vận hành hệ thống cấp nước, kiểm soát chất lượng nước, chất lượng dịch vụ, đảm bảo đủ nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân. Giữ vững được uy tín và luôn nhận được sự hài lòng, đồng thuận của khách hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Vương Đức Sáng - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trong thời gian qua, ghi nhận những kết quả và thành tích đạt được của các tập thể, các nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2019; Thay mặt UBND đồng chí Vương Đức Sáng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Cho ông Vũ Mạnh Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty và trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích suất sắc tiêu biểu trong năm 2019. 

Ông Vương Đức Sáng - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu trước Đại Hội

Ông Vương Đức Sáng - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch nước cho chủ tịch HĐQT Vũ Mạnh Dũng.

Ông Vương Đức Sáng - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

           Ông Vương Đức Sáng - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị HĐQT, BKS, Ban TGĐ tiếp tục phát huy tinh thân đoàn kết năng động sáng tạo trong quản trị, giám sát, điều hành hoạt động và tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, của nhà nước, của doanh nghiệp và của cộng đồng. Đồng thời có một số ý kiến đóng góp cho Công ty như sau: Công ty cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước sạch cho các khách hàng, có kế hoạch huy động vốn đầu tư mở rộng phát triển dịch vụ cấp nước trên cơ sở định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất giảm tỷ lệ thất thoát. Công ty cần phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể cán bộ CNV – Người lao động, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và quan tâm tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ CNV – người lao động của Công ty.

       Ông Vũ Mạnh Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa cám ơn Ông Vương Đức Sáng và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản trị, giám sát chỉ đạo để Công ty ngày càng phát triển bền vững.  

 

Các cổ đông phát biểu tại đại hội

          Tại Đại hội, các cổ đông đã đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tọa Đại hội về các vấn đề quan tâm như: tỷ lệ chia cổ tức năm 2019; mong muốn trong thời gian tới HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục có những kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả với tình hình của Tổng Công ty hiện tại để đáp ứng lợi ích của các cổ đông.

                                          

Đại diện lãnh đạo Công ty trả lời câu hỏi của các cổ đông

            Đại diện cho Công ty, Chủ tịch HĐQT Vũ Mạnh Dũng đã trả lời các câu hỏi, vấn đề đặt ra của cổ đông liên quan đến các hoạt động của Công ty và kế hoạch trong năm 2020.

Cổ đông biểu quyết nhất trí cao các nội dung thông qua tại Đại hội

          Các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về 7 nội dung được trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Với tỷ lệ thống nhất cao, cả 7 nội dung đều được Đại hội thông qua.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.