• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và CBTT tài liệu họp đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và CBTT tài liệu họp đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

            1. Thời gian: 08h00 phút thứ 6 ngày 21/6/2024.

            2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương - số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

            3. Nội dung đại hội: Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Minh Cường; Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và chủ trương thành lập chi nhánh Trung tâm kiểm định đồng hồ; Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ; Và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có tên trong danh sách chốt ngày 24/5/2024.

Trong trường hợp không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay theo mẫu gửi kèm thông báo mời.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và mẫu giấy ủy quyền trên website: http://www.hdwaco.com.vn.

6. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước ngày tổ chức đại hội qua số điện thoại: 02203.859103.

Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Thẻ căn cước (cổ đông cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp người được ủy quyền) để làm thủ tục.

(chi tiết hồ sơ tài liệu đại hội tại file đính kèm)

Thông tin nhân sự trình đại hội Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website công ty kể từ ngày 11/6/2024 sau khi Hội đồng quản trị nhận được hồ sơ ứng cử đề cử theo quy định

Trân trọng thông báo


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.