• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền

1. Ngày đăng ký cui cùng: 20/9/2022

     2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020 bằng tiền mặt.

   3. Nội dung cụ thể:

     - Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 10,0209%/cổ phiếu (một trăm cổ phiếu nhận được một trăm nghìn, hai trăm linh chín đồng).

Việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020 đảm bảo nguyên tắc làm tròn xuống tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận. Số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng.

     Trong đó:

     + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 7,7%/cổ phiếu

     + Tỷ lệ chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020 là: 2,3209%/cổ phiếu.

     - Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 30 tháng 9 năm 2022.

- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/9/2022 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký), xin vui lòng gửi trước ngày 30/9/2022 tại phòng Tài chính kế toán.

Mẫu Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2022 bằng hình thức chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được đăng trên website: www.hdwaco.com.vn.

Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.         


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.