• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu Đại hội kèm theo

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu Đại hội kèm theo

          Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:  

          1. Thời gian: 08h00 phút thứ 5 ngày 30/6/2022.

          2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương - số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

          3. Nội dung đại hội:

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ; Thông qua Định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027.

4. Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có tên trong danh sách chốt ngày 06/6/2022.

Trong trường hợp không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay theo mẫu gửi kèm thông báo mời.

5. Tài liệu đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và mẫu giấy ủy quyền trên website: http://www.hdwaco.com.vn.

- Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được cập nhật trên website: http://www.hdwaco.com.vn từ ngày 20/6/2022.

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước ngày tổ chức đại hội qua số điện thoại: 02203.859103.

Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Thẻ căn cước (cổ đông cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng kính mời.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.