• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027

Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát  Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027

Theo quy định của pháp luật, năm 2022 sẽ hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp thường niên năm 2022.

          Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty về cơ cấu HĐQT, BKS, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới có cơ cấu như sau:

          1. Hội đồng quản trị: 07 thành viên. Trong đó tối thiểu 01 Thành viên HĐQT độc lập

          2. Ban kiểm soát: 03 thành viên. Trong đó tối thiểu 02 Thành viên BKS chuyên trách.

          Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS đưa vào danh sách ứng cử, đề cử trình Đại hội đồng cổ đông bầu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện (theo văn bản đính kèm) tham gia đề cử, ứng của Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

          Hồ sơ đề cử, ứng của Quý vị Cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trước ngày 16/6/2022. Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhận được sau ngày 16/6/2022 đều không có giá trị.

          Địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (điện thoại: 02203.859010).


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.