• :
  • :
Đường dây nóng 19009436
Văn bản liên quan

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, Công ty sẽ chính thức sử dụng dịch vụ tin nhắn với thương hiệu HADUWACO trên các nhà mạng hiện có để tuyên truyền, thông báo về các dịch vụ nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
.
.
.
.