• :
 • :
Đường dây nóng 19009436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo”

       Ngày 03/6/2020 vừa qua Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Tiến Phụng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Xây dựng, Đồng chí Vũ Nguyên Đàm – Phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy và các vị đại biểu khách mời nguyên là lãnh đạo Công ty qua từng thời kỳ.

      Về phía Đảng bộ Công ty có đồng chí Vũ Mạnh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan tỉnh; Chủ tịch HĐQT, các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV, các đồng chí Ban lãnh đạo Công ty, và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 135 đại biểu đại diện cho 260 đảng viên tại 24 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty về tham dự Đại hội.


Đồng chí Phạm Minh Cường - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Chính trị

       Đồng chí Phạm Minh Cường – Thường vụ Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Công ty đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIV đã đề ra tiêu biểu như: Công tác tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng được Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc quan tâm thực hiện; Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động (CNVLĐ) tiếp tục được duy trì. Đảng uỷ Công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và người lao động. Trong Công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, không có biểu hiện bè phái chống đối, chia rẽ mất đoàn kết. Việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị được Đảng ủy Công ty và các chi bộ trực thuộc coi trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã nâng cao nhận thức về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng uỷ Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và CNVLĐ luôn xác định nhiệm vụ chính trong sản xuất kinh doanh là cấp nước ổn định, an toàn, liên tục cho các khách hàng. Phối hợp với các cấp, các ngành, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Tập trung triển khai công tác dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Giai đoạn 2015-2025, Công ty tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước cho các xã nông thôn, tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Tập trung triển khai công tác dịch vụ khách hàng, Phát triển cấp nước theo chuỗi vùng, không phân biệt giữa đô thị và nông thôn, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ để tự động hóa trong vận hành hệ thống cấp nước, kiểm soát chất lượng nước, chất lượng dịch vụ, đảm bảo đủ nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân. Giữ vững được uy tín và luôn nhận được sự hài lòng, đồng thuận của khách hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

        Các kết quả đạt được cụ thể:

 • Tổng sản lượng nước sạch: 225,9 (triệu m3) đạt 103%;
 • Tổng doanh thu 2.124,0( tỷ đồng) đạt 100,2%;
 • Tổng lợi nhuận sau thuế: 186,6 tỷ đồng;
 • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9 tháng năm 2017: 5,0%; năm 2018: 6,6%; năm 2019: 7,3% dự kiến năm 2020: 7,4%.
 • Tổng nộp ngân sách: 142,8( tỷ đồng), đạt 158,5%;
 • Thu nhập bình quân người lao động: 7,74 triệu đồng/người/tháng.

       Đối với công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty đã kịp thời xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy; trong quá trình thực hiện đã kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định thi hành Điều lệ Đảng cũng như mô hình hoạt động mới; Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, đoàn thể; Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được duy trì tốt; Năm 2018 Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh công nhận Trong sạch vững mạnh, Hoàn thành tốt nhiệm vụ và tặng giấy khen. Năm 2019 Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các công tác đoàn thể luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao trong các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như an sinh xã hội. Bên cạnh những mặt đã đạt được, báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Vũ Tiến Phụng Phát biểu chỉ đạo Đại hội

       Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Vũ Tiến Phụng - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05, gắn liền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với từng nhiệm vụ của cá nhân, phòng ban, đơn vị. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Chi bộ vừa đảm bảo công tác đảng gắn liền với chuyên môn. Sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ tinh gọn hiệu quả. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, đồng thời coi trọng việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm gắn liền với xét hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra cần chú trọng thêm công tác đào tạo cả về chính trị lẫn chuyên môn đảm bảo đội ngũ cán bộ chuyên môn tinh – lý luận giỏi – bản lĩnh vững vàng. Tiếp tục phát huy là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tế sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành nâng cao năng suất lao động.

       Với tinh thần đoàn kết dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã thảo luận thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020–2025. Theo đó nhiệm kỳ tới Đảng bộ Công ty cần tập chung vào một số phương hướng mục tiêu chung:

 1. 1. Xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh lãnh đạo công ty phát triển vững mạnh;
 2. Xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước đồng bộ, hiện đại; bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, và đời sống nhân dân; bảo toàn và phát triển vốn;
 3. Xây dựng hệ thống quản lý, quản trị khoa học, hiệu quả cao; đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy các giá trị cốt lõi của văn hóa, tạo thành động lực cho mỗi các nhân, mỗi tổ chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu chung;
 4. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ được công nghệ; không ngừng nâng cao điều kiện, môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế của công ty trong ngành cấp nước;
 5. Góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ an sinh xã hội của tỉnh Hải Dương.

       Đồng thời nắm vững và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ IX đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Cung cấp nước sạch an toàn, ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; duy trì phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các đề tài khoa học vào trong thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng và công tác tổ chức cán bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

        Sau thời gian làm việc tập trung, dân chủ Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và đoàn Đại biểu gồm 07 đồng chí chính thức 01 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
.
.
.
.